Landskrona stadsutveckling

Välkommen till vår årsredovisning 2019

Positiv trend i Landskrona

Efterhand som Öresundsregionen växt sig starkare har fördelarna med Landskrona blivit allt mer uppenbara. Idag är Landskrona väl rustat att på allvar delta i striden om företagsetableringar och nyinflyttningar.

Viktiga händelser 2019

Nedan följer några av 2019 års händelser inom Landskrona Stadsutveckling AB

Översikt, mål och måluppfyllelse 2019

Landskrona Stadsutveckling AB arbetar utifrån fem prioriterade målsättningar med syfte att skapa en positiv utveckling och social hållbarhet i de centrala delarna. I bolagets handlingsplan formuleras ett antal mål för 2019. Tabellen nedan ger en översikt över mål samt exempel på aktiviteter under det gångna året.

Viktiga insatser för människor och näringsliv

Under året har Landskrona Stadsutveckling arbetat aktivt med att undersöka och ombesörja brister i boendemiljöer för att öka människors upplevda trygghet.

Gemensam kraftsamling utvecklar Landskrona

En lång rad viktiga insatser i Landskrona har börjat ge resultat. Med gemensam kraftsamling och målinriktat arbete utvecklar vi steg för steg Landskrona till en attraktiv, hållbar och hälsosam stad för alla som vistas här.

Vårt arbete med Kronorna fortsätter framåt

Att Landskrona ska vara en stad som människor trivs i, som lockar nya invånare och får företag att vilja etablera sig i, är den vision vi arbetar mot.