Vårt arbete med Kronorna fortsätter framåt

Att Landskrona ska vara en stad som människor trivs i, som lockar nya invånare och får företag att vilja etablera sig i, är den vision vi arbetar mot.

Genom arbetet med, och runt, Landskrona Stadsutvecklings förvärvade fastigheter utvecklas staden och arbetet med att få balans mellan olika bostadsformer stärks. Renovering, modernisering och i vissa fall rivning och nybyggnation ökar tryggheten och attraktiviteten successivt. Nedan presenteras de fastigheter vi just nu utvecklar och arbetar med.

Fastighetsbolaget KRONAN 2
Landskrona AB

Sjukhuskvarteret 18–19 på S:t Olovsgatan 41 och 43 ligger i Landskronas nordöstra del mellan Landskrona centrum och Landskronas järnvägsstation. Fastigheten ligger i sjukhusområdet och består av den klassiska överläkarvillan från 1909, ritad av dåvarande stadsarkitekt Fredrik Sundbärg.

Landskrona Stadsutveckling köpte Sjukhuskvarteret 18–19 för fyra år sedan och i detaljplanen, som sedan vann laga kraft, ingår nybyggnation av ett 16-våningshus och radhus, renovering av överläkarvillan samt möjlighet till parkeringsplatser.

Sedan detaljplanen antagits arbetar Landskrona Stadsutveckling med att finna en fastighetsutvecklare att sälja byggrätten till. I skrivande stund arbetas en ny trafiklösning fram för området och så fort avtalen med Region Skåne är klara kan byggprojekten påbörjas.

Fastighetsbolaget KRONAN 3
Landskrona AB

Fastigheten Neptun 25 som ägs av Kronan 3 är belägen på Östergatan 79 i närheten av Teaterparken. Den byggnad som tidigare fanns på tomten revs för att ge plats för en attraktiv utemiljö för förskolan i närheten samt för en temporär parkeringsplats.

Med sitt centrala läge och nära södra infarten till Landskrona stadskärna vill bolaget ta vara på fastighetens potential för nybyggnation och modernisering. Därför planerar Landskrona Stadsutveckling att framöver bygga bostäder på den temporära parkeringsplatsen. Arbetet med att utforma en ny detaljplan har inletts. Projektering av sanering pågår.

Fastighetsbolaget KRONAN 5
Landskrona AB

Kronan 5 med fastigheten Karl XV 5, ritad av Henrik Sjöström, är en byggnad uppförd 1906 i Landskronas stadskärna, med tidstypisk arkitektur. 2015 förvärvade Landskrona Stadsutveckling fastigheten som då var nedgången och sliten.

Under januari 2017 påbörjades arbetet med att ombilda fastigheten till en bostadsrättsförening. Under hösten samma år kom lägenheterna ut till försäljning, och intresset för att teckna sig för lägenheterna visade sig vara stort.

I januari 2018 påbörjades själva ombyggnaden och renoveringen av fastigheten. De första bostadsrättsinnehavarna kunde efter slutbesiktning flytta in i sina lägenheter med start i december samma år.

Fastighetsbolaget KRONAN 6
Landskrona AB

I juni 2018 förvärvades i Asmundtorp fastigheterna 1:140 och 1:297 på Kustvägen 8 respektive Bäckvägen 2. I fastigheterna, som ligger mitt i bykärnan, finns bland annat sju hyreslägenheter. Fastigheterna har ett viktigt läge mitt i Asmundtorp och det finns en utvecklingspotential.

Det är tänkt att tomten ska bebyggas med nya bostäder, såväl lägenheter som radhus, samtidigt som den omkringliggande miljön förbättras – ett lyft för hela byn. Detaljplanearbete pågår. Arbetet med att hitta en fastighetsutvecklare som kan ta över projektet pågår och förväntas vara klar under 2020.