Viktiga insatser för människor och näringsliv

Under året har Landskrona Stadsutveckling arbetat aktivt med att undersöka och ombesörja brister i boendemiljöer för att öka människors upplevda trygghet.

Ökad trygghet

Den fysiska miljön i ett område har stor betydelse för tryggheten och förekomsten av brott. Under året har vi ytterligare uppmärksammat den rumsliga utformningen av stadens offentliga miljöer, bostadsområden, utemiljö och skolor. Gamla strukturer har brutits upp och det har på flera platser blivit svårare att bedriva ljusskygg verksamhet.

 

 

Ett exempel är Karlslundsområdet. Idag är det som vilket område som helst – tryggt, öppet och präglat av möjligheter. Resurser har lagts på att förbättra den fysiska miljön så att den är obekväm att använda som bas för kriminell verksamhet.

Det systematiska och långsiktiga arbetet med att skapa trygga och trevliga miljöer för stadens invånare bidrar till den positiva utveckling vi ser i Landskrona. Det är glädjande på många sätt, inte minst för att det uppskattas av Landskronaborna och inspirerar till fortsatt arbete.

Obalans i utbudet av upplåtelseformer

49 % av bostäderna i Landskrona är hyresrätter. I de centrala delarna av Landskrona bor endast 1 av 10 i bostadsrätt. Öster hade mått bra av att få in fler bostadsrätter på samma sätt som andra områden hade mått bra av att få fler hyresrätter. För att komma vidare i det större arbetet att utveckla

Landskrona är det nödvändigt att vi skapar bättre balans mellan olika upplåtelseformer. När vi gör det kommer vi att få en bostadsmarknad som möter alla människors behov. Och som stimulerar till nybyggnation, attraherar nya invånare och ger bättre skattekraft.

Företagsetableringar, arbetstillfällen och bidragsberoende

I dag mår Landskrona allt bättre och vi stiger i rankingen av svenska kommuners företagsklimat. Allt fler verksamheter väljer att etablera sig här och vi ser flera nya företag inom transport, teknik och service. Tillgång till arbetskraft med rätt kompetens är fortfarande en utmaning. Ett fortsatt effektivt arbete med att attrahera nya företag kommer att belöna oss med fler arbetstillfällen och minskat bidragsberoende. Med nya etableringar och investerare kommer arbetstillfällena att fortsätta öka.

Vi arbetar ständigt med att förbättra det lokala företagsklimatet genom att förenkla vardagen för företagare och främja entreprenörskap. Det finns gott om mark att bygga på nära infartsled, hamn eller järnväg och ett bra utbud av lediga lokaler på attraktiva platser runt om i staden för kontor, försäljning eller andra verksamheter.

I Landskrona finns Sveriges bästa infrastruktur, med strategiskt läge vid Öresund. Tillgängligheten är god vad gäller tåg, vägar och flyg – något som uppskattas av våra företagare. Generellt har vi starka och goda relationer med stadens näringsliv. Att se företagarnas behov och kunna bistå med service och vägledning är ett värdefullt arbete som vi har för avsikt att fortsätta med även under kommande år.