Viktiga händelser 2019

Nedan följer några av 2019 års händelser inom Landskrona Stadsutveckling AB

 • JANUARI
  Det ekonomiska ansvaret för fastigheten Karl XV 5 övergick från Kronan 5 till Bostadsrättsföreningen Kronan 5 den 1 januari.

  Tillsammans med fastighetsägargruppen diskuteras hur centrum kan fyllas med mer innehåll. Detta för att till exempel detaljhandeln måste komma igång bättre.

 • APRIL
  Satsningen på trygg stadsmiljö fortsätter, bland annat genom projektet att öka trivseIn och tryggheten i Wrangelska parken. Avtal mellan inblandade parter inleds och förhoppningen är att det planerade arbetet tar fart inom kort.

 • MAJ
  Lars Bengtsson tillträder som VD för Landskrona Stadsutveckling AB.
 • JUNI
  Analys av restaurangutbudet för att ta reda på om det behöver utvecklas.

  Arbetet med ny trafiklösning för Sjukhuskvarteret 18 och 19 startas. Då avtalen med Region Skåne är klara kan byggprojekten startas.