Styrelsen och adjungerande ledamöter


Från vänster till höger:

Ewa Folkesson (adj Paulssons Fastigheter), Ulrica Altenborg (adj Stena Fastigheter), Fatmir Azemi (ledamot Landskrona stad), Jenny Tillander (ledamot Landskrona stad), Mikael Jönsson (ledamot HSB), Christina Karjalainen (adj Swedbank), Mikael Forsberg (adj Landskronahem), Stefan Olsson (ledamot Landskrona stad), Torkild Strandberg (ordförande Landskrona stad), Malin Rosén (adj Brinova), Peter Pankko (revisor Mazars SET Revisionsbyrå), Carina Sjöholm (adj Brinova), Lars Bengtsson (VD Landskrona Stadsutveckling), Maria Widenstedt (adj Svenska Hus), Mirja Jönsson (adj Paulssons Fastigheter)

Saknas på bilden:

Peter Billquist (ledamot Paulssons Fastigheter), Per Lindström (ledamot Lindström Fastigheter)

 
Landskrona den 11/2 – 2019

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18/2 – 2020

 

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Peter Pankko
Auktoriserad revisor